Nyheter

Sykkelbyen Lillestrøm!

I disse dager er høringsutkastet til sykkelstrategi for Lillestrøm kommune til politisk behandling. Miljøpartiet De Grønne synes for...

Et grønnere budsjett

I desember 2020 ble budsjettet for 2021 vedtatt i Lillestrøm kommune. Vi mener flertallets budsjett har mye bra, og MDG stilte seg bak det ved den sekundære avstemmi...

Ravinevern i hele Lillestrøm

Høsten 2020 fikk politikken en gledelig og etterlengtet sak til behandling, nemlig plan for vern av raviner i delområde Skedsmo. Dette er et flott stykke arbeid utf...

Inkonsistent klimapolitikk

I kommunestyremøtet 20. mai vedtok Lillestrøm kommune å knytte seg til FN-samarbeidet «United for Smart Sustainable Cities», og starte arbei...

Une Bastholm valgt til MDGs første leder

Une Bastholm ble enstemmig valgt til Miljøpartiet De Grønnes første leder på lørdagens digitale landsmøte. Arild Hermstad og Kriss Rokkan Iversen ble valgt til n...

Multer

Norges regnskog

2. februar er den internasjonale våtmarksdagen. Så hva er våtmark og hvorfor har det sin egen dag? Vi finner det der land møter vann helt ned til s...

MDG inn i posisjon i nye Lillestrøm kommune

Onsdag 24. september ble den politiske plattformen presentert. AP, SP, MDG, SV og KrF har kommet til enighet om en felles plattform for politikkutformingen i den nye s...

Programmet 2019-2023 på piktogram

Lillestrøm lanserer sitt Valgprogram 2019-2023 på piktogram

...