Onsdag 24. september ble den politiske plattformen presentert. AP, SP, MDG, SV og KrF har kommet til enighet om en felles plattform for politikkutformingen i den nye storkommunen.