Om oss

STYRET i Lillestrøm MDG 2019

På første ordinære årsmøte 29. januar 2019 i Skedsmo Rådhus ble følgende styre valgt:
Gabriel Kielland (talsperson, gjenvalg),
Eline Stangeland (talsperson, gjenvalg).
Siw Cathrine Børke Brauter (styremedlem, gjenvalg),
Mona Vestli (styremedlem, gjenvalg),
Anne-Sofie Markant (styremedlem, ny),
den sjette plassen fra Skedsmo mangler.
Thomas Laupstad (vara, tidligere styremedlem),
Esben Nielsen (vara, ny),
Shan Salman Ibrahim Butt (vara, ny)
Audun Ellingsen (vara, tidligere styremedlem).

Valgkomiteen lyktes ikke med å finne noen til valgkomiteen fra Skedsmo.