Une Bastholm valgt til MDGs første leder

Une Bastholm ble enstemmig valgt til Miljøpartiet De Grønnes første leder på lørdagens digitale landsmøte. Arild Hermstad og Kriss Rokkan Iversen ble valgt til nestledere.

 

26. april 2020

– Vi skal bli et bredt, grønt folkeparti. Vår store oppgave de neste årene er å mobilisere flest mulig mennesker til det store fellesskapet. Til solidaritet og ansvar på tvers av grenser, generasjoner og arter, sa den nye lederen i sin valgtale.

– Det har vært trist å se at Arbeiderpartiet, som har så mye av sin historie forankret i solidaritet og fellesskap, er ute av stand til å vise lederskap i Moria-saken, sa hun. – Det fortsatt er mulig for Jonas Gahr Støre å snu og gjøre som sine sosialdemokratiske kolleger i Tyskland og Finland, og melde seg på den europeiske dugnaden.

Ikke mer krisehjelp til oljenæringen

Bastholm kom også med en klar oppfordring til statsminister Erna Solberg: Ikke gi mer støtte til oljeindustrien. Det vil være en historisk tabbe hvis regjeringen nå løser koronakrisen ved å forsterke klima- og naturkrisen.
– Min oppfordring er å ikke gi oljenæringen flere fossile subsidiepakker – gi dem heller en grønn omstillingspakke.
Det er hodeløst at vi i det hele tatt diskuterer om vi skal ha oljeboring i iskantsonen i vår tid, sa hun.

Stortinget har bedt om spesielle tiltak for petroleumssektoren, som er hardt rammet av sviktende etterspørsel og kraftig prisfall under koronakrisen. MDG vil heller ha en storstilt, forpliktende satsing på havvind, karbonfangst og -lagring og elektrifisering av kysten. Det vil også gi leverandørindustrien flere bein å stå på.

– Verdens utslipp av klimagasser skal halveres innen 2030. Da kan vi ikke subsidiere leting etter oljeforekomster som vil komme i drift i 2035, sa Bastholm. – Den største trusselen mot ny, fornybar industri i Norge nå, er nettopp at regjeringen fortsetter å investere i fossil energi.

Lillestrøm MDG deltok med to delegater

Anne-Sofie Markant og Mansor Zalmai deltok på MDGs digitale landsmøte lørdag for Lillestrøm MDG.

«Jeg savnet jo selvfølgelig det sosiale som hører til et slikt arrangement, men det hele var meget godt gjennomført. Avstemningen fungerte faktisk bedre i Zoom enn i Teams som vi bruker i kommunestyret», sier Mansor i en kommentar.

Landsmøtet vedtok en hasteresolusjon om MDGs prioriteringer i det videre arbeidet med å takle koronapandemien: restarte og omstille økonomien bort fra fossil industri, styrke matsikkerheten, helse og beredskap.

Se vedtakene på hjemmesiden til MDG