Norges regnskog

Tretjernmyra.
Fotocredit: Dokkadelta.no

2. februar er den internasjonale våtmarksdagen. Så hva er våtmark og hvorfor har det sin egen dag? Vi finner det der land møter vann helt ned til seks meters dybde. Eksempler på våtmark er dammer, tjern, deltaer, sumper, bukter, viker og en av våre mest truede naturtyper: myrer, som med rette har blitt kalt Norges svar på regnskogen.

2. februar 2020

Våtmark er viktig for klima

Norge har satset flere milliarder på å utvikle karbonfangst og lagring samtidig som vi bevilger milliardbeløp til bevaring av myrområder i regnskog i andre land. Det er viktig! For mens vi planlegger fangst og lagring av CO2, gjør jo myra jobben gratis. Dessverre er mye av myra i Norge ødelagt. Så mye at det tilsvarer 10 prosent av de årlige nasjonale klimagassutslippene, ifølge Sabima. Derfor er det så viktig å ta vare på de myrene vi har igjen. De lagrer minst 950 millioner tonn karbon, noe som tilsvarer Norges årlige utslipp av klimagasser i 66 år (kilde Sabima). Derfor er det bra at det i statsbudsjettet er satt av noen millioner til restaurering av myr og annen våtmark. Hvorfor bruke millioner på restaurering samtidig som verdifulle myr- og våtmarksområder bygges ned?

 

Våtmark er viktig for mange planter og dyr

Våtmark utgjør viktige rasteplasser for fugler, og det er etablert et internasjonalt samarbeid for å sikre disse livsviktige rasteplassene så flest mulig skal klare seg på ferden. Våtmarksområder er fiskerike og hjem til en rekke amfibie- og krypdyrarter, insekter og pattedyr. Derfor er de viktige for overlevelsen til mange av de arter vi deler naturen med. Hundrevis av arter risikerer å dø ut i Norge som følge av at leveområdene deres forsvinner og 85% av artene som er truet i våtmark er truet av arealendringer.

 

Våtmark er viktig for oss mennesker

Hvis for mye av det biologiske mangfoldet går tapt, vil det bety slutten også for oss mennesker. Økte CO2-utslipp fører til klimaendringer som kommer til å ramme oss hardt. Også her bidrar våtmark til å øke vår motstandskraft med vannrensing og flomdemping. Mange våtmarksområder er dessuten flotte områder for rekreasjon og naturopplevelser, og på våtmarksentre rundt om i landet kan vi oppleve og lære mer. Våtmark byr også på en bærfavoritt for mange: multer!

 

Våtmark er verdifullt.

Kan man sette en pris på verdiene av bedre folkehelse, naturopplevelser, mindre flom, rent vann, frisk luft, biologisk mangfold og naturmangfold (og multer)? Grunnlaget for alt liv? I vår verden settes en pris på alt og den årlige verdien av de tjenester naturlig våtmark over hele verden yter for oss beregnet til 47.4 trillioner dollar i 2018. Så takk til våtmarken for at den gjør alt dette helt gratis!

Multer
Multer. Foto: Artsdatabanken

Hva kan du gjøre for våtmarkene?

  1. Engasjer deg i lokalpolitikken og stem på de som vil bevare fremfor å bygge ned!
  2. Meld deg inn eller støtt en organisasjon som jobber for bevaring av biologisk mangfold og naturmangfold.
  3. Spør etter torvfri jord på hagesenteret eller ta turen innom din lokale gjenvinningsstasjon og kjøp næringsrik kompostjord.
  4. Lær mer! Besøk i et våtmarkssenter. Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren byr på utstillinger aktiviteter og et naturskjønt turområde med flott utsikt over deltaområdet i Nordre Øyeren naturreservat. Naturreservatet er Nord-Europas største innlandsdelta og er et unikt artsrikt område.

 

Med ønske om en god våtmarksdag.
Anne-Sofie Markant, Lillestrøm MDG