Fotocredit: Kristin Antun. MDG vil jobbe for vern av raviner og naturmangfold også i den nye storkommunen.

MDG inn i posisjon i nye Lillestrøm kommune

Onsdag 24. september ble den politiske plattformen presentert. AP, SP, MDG, SV og KrF har kommet til enighet om en felles plattform for politikkutformingen i den nye storkommunen.

26. september 2019

Alle de involverte partiene er enige om alle punktene i plattformen. MDG har fått inn mange av sine kjernesaker: ambisiøse kutt i klimautslipp, arealregnskap og nullvisjon for nedbygging av dyrket og dyrkbar mark, samt plan for ivaretakelse av naturmangfold og pollinerende insekter. Nærskoler og nærtilbud som legevakt på Sørumsand skal bestå.

Samtidig er en del punkter ikke med i plattformen, og her vil MDG stå fritt til å stemme i tråd med sitt partiprogram og kommer ikke til å stemme for saker som vil stride mot dette.

MDG fikk fire personer i kommunestyret etter lokalvalget 9. september. To ukers intense forhandlinger er over. Kabalen med fordeling av posisjoner er lagt, fordelt på partiene. Eline Stangeland får en plass i formannskapet. I tillegg får MDG leder av utvalg for kultur, nestleder i utvalg for oppvekst og to plasser i utvalg for miljø og samfunn.

Lenke til sak i Romerikes Blad

Politisk plattform 24. sept