Fotocredit:

Et grønnere budsjett

I desember 2020 ble budsjettet for 2021 vedtatt i Lillestrøm kommune. Vi mener flertallets budsjett har mye bra, og MDG stilte seg bak det ved den sekundære avstemminga.

4. januar 2021

Likevel er vi skuffet over mangelen på ambisjonsnivå. For eksempel er satsningen på klima langt i fra god nok, sett i lys av målsetningene og hva situasjonen krever av oss. I 2020 ble det brukt 5,5 millioner av klimafondet på klimatiltak i Lillestrøm kommune. Når posisjonen i sitt budsjett kun overfører 4 nye millioner årlig sier det seg selv at fondet tappes og at man planlegger for å bruke mindre på klimatiltak i årene som kommer enn det ble gjort i 2020. I vårt alternative budsjett foreslo vi 10 millioner årlig i overførsel fra disposjonsfondet til klimafondet, i tillegg til dette satte vi av blant annet 1,5 millioner årlig øremerka klimatilpasningstiltak og en dobling av midler til sykkelbyen.

Det er utfordrende tider vi lever i – på mange vis, og prioriteringene er harde. Men når vi nå må velge er det likevel ikke så vanskelig å vite hva vi skal satse aller mest på: Og det er barna våre og deres framtid!

Det aller viktigste vi kan gjøre for ungene våre, barnebarna våre og alle de som kommer etter oss, er å sette alt vi kan på å reversere klimakrisen og naturkrisen. Det er de som skal leve på denne kloden etter oss. Det er de som må lide hvis ikke vi gjør jobben i dag. Hvis vi ikke klarer å bremse temperaturøkningen er det de som får trøbbel med matforsyninger, ekstremvær, økologisk ubalanse og mennesker på flukt. Hvis vi ikke stopper artsutryddelsen og rydder opp i gamle synder, som for eksempel utslipp av mikroplast, er det de som må betale prisen. Ingen av oss ønsker vel det for barna våre?

Derfor er det dette vi har valgt å prioritere med store årlige summer i vårt alternative budsjett. Det er summer til klima og til satsning på å ta vare på biologisk mangfold som monner. Kun vårt budsjett satte av midler til oppfølging av den viktige naturmangfoldsplanen. Størsteparten av de andre tiltakene vi har prioritert er også retta mot nettopp barn og unge. I tillegg til økt støtte til psykisk helse, frivillighet, folkehelse og prioritering av de aller svakest stilte. MDG sitt budsjett er et sosialt budsjett, og det er det eneste budsjettet som tar vår tids største utfordringer så alvorlig som de bør tas.

Eline Stangeland, gruppeleder Lillestrøm MDG