Valgprogrammet 2019-2023

Fotocredit: Mona Vestli

Lillestrøm MDG har et innholdsrikt program på alle politikkområder for neste kommunestyreperiode.

 

Valgprogram 2019-2023 Lillestrøm Miljøpartiet De Grønne

1. Klima og energi

2. Landbruk

3. Naturvern, friluftsliv og folkehelse

4. Skole og oppvekst

5. Etisk handel og miljøvennlig forbruk

6. Samferdsel og utvikling av byen, tettstedene og bygdene

7. Helse og omsorg

8. Kultur, kulturminnevern og idrett

9. Mangfold, likestilling og inkludering