5. Etisk handel og miljøvennlig forbruk

Vi må få produkter som varer lenger og som kan repareres. Lokalt vil vi oppmuntre til deling, gjenbruk og reparasjon som ivaretar forbrukernes interesser. Vår materielle velstand kan ikke lenger bygge på “kjøp og kast”.

Kommunalt vil vi innføre pris- og kvalitetskrav som sikrer menneskerettigheter og et godt miljø. Ett av skrittene er å knytte kommunen til allerede veldokumenterte og anerkjente sertifiseringsprogrammer og merkeordninger.

Lillestrøm kommune skal ha som mål å miljøsertifisere alle sine kommunale driftsenheter, enten som Miljøfyrtårn eller med andre sertifiseringsordninger som ISO-sertifisering eller Grønt Flagg-sertifisering. Kommunen skal legge til rette for og motivere alle andre private virksomheter i kommunen til miljøsertifisering.

Lillestrøm MDG vil:

  • Gå gjennom den nye kommunens investeringer med tanke på klimarisiko. Alle kommunens investeringer skal være ansvarlige og bærekraftige.
  • At Lillestrøm kommune skal miljøsertifisere sine driftsenheter.
  • At Lillestrøm kommune skal kjøpe strøm med fornybar opprinnelsesgaranti.
  • At Lillestrøm kommune skal ha kravspesifikasjonene for ISO-sertifisering, Miljøfyrtårn og Svanemerket, med som anbudskrav i sine offentlige innkjøp. De samme kravene skal stilles i det interkommunale innkjøpssamarbeidet.
  • Lillestrøm kommune skal bli en Fairtrade-kommune med retningslinjer for kommunale innkjøp.
  • At offentlige innkjøp av mat skal ha miljøkrav som kortreist, økologisk, miljøvennlig produksjon. Sammen med krav til dyrevelferd skal dette utgjøre minst 50% ved vekting av innkjøpskriteriene.
  • Styrke kunnskapen og bevisstheten om å servere bærekraftig, næringsrik og kjøttfri mat i kommunale kantiner/kjøkken.
  • Stimulere til delingsøkonomi gjennom blant annet som videreutvikle tiltak som verktøysbibliotek, utlånsboder, bytteringer og reparasjonsverksteder.
  • ROAF må utvide spekteret av gjenbruksordninger.
  • ROAF må opprette hentedag for hageavfall i sesongen.