4. Skole og oppvekst

De skal utvikle empati og medfølelse for andre mennesker, kulturer og dyr, og lære om sammenhenger i natur og samfunn gjennom undring og egenerfaringer. Lillestrøm Miljøpartiet De Grønne er opptatt av å ta tida tilbake for familiene og at barn skal få tid til å være barn.

Lillestrøm MDG vil:

 • Innføre 2 barnehageopptak i året.
 • Arbeide for lekeresurss i barnehagene. Dette innebærer at kommunen finansierer et par timers ettermiddagsjobb for ungdomsskolegutter i barnehagene.
 • Styrke ”åpen barnehage”-tilbudet i kommunen. Dette er en viktig sosial og kulturell møteplass for de som ønsker å være hjemme med de minste barna. Ingen åpen barnehage skal legges ned som følge av kommunereformen.
 • Fortsette arbeidet med å oppmuntre kommunale barnehager og skoler til å bli Grønt Flagg barnehager.
 • Arbeide for at det etableres barnehager med fokus på natur og friluftsliv.
 • Bevare og prioritere etablering av nye nærbarnehager.
 • Si nei til heldagsskole og til en ytterligere institusjonalisering av barndom og oppvekst.
 • Fortsette arbeide med skolehager, det skal settes av arealer og det skal tilbys kursing av ansatte i barnehage, SFO og skole, samt tilrettelegge for mer grønn undervisning i skoler og barnehager.
 • Arbeide for uteskole en dag i uka for alle trinn på barneskolen, og større vekt på undervisning i naturbruk, naturfag og friluftsliv.
 • Arbeide for gratis frukt i skolen og sunn mat i SFO og barnehage gjerne supplert med grønt/frukt fra egen skolehage/parsell.
 • Styrke sykkelundervisningen, jobbe for trygge gang- og sykkelveier til skolene, og legge til rette for spark og ski om vinteren.
 • Si nei til karakterer i barneskolen.
 • Innføre en time fysisk aktivitet om dagen i grunnskolen.
 • Innføre “Klimaendringer og overgangen til lavkarbonsamfunnet” som valgfag i ungdomsskolen i samarbeid med forskningsinstitusjonene på Kjeller (IFE, NILU)
 • Sikre lekeområder og “100-meters skoger” som ikke skal opparbeides parkmessig.
 • Arbeide for at det ved behov for videregående skoler eller linjer, så skal dette legges til Fetsund som mangler videregående skole i dag.
 • At kommunen å ta inn lærlinger innen helsefag og andre relevante fag.
 • Jobbe for at svømmetilbudet er like godt for skolebarn i hele kommunen.
 • Kun 20% av grunnskoler er i dag universelt utformet. Vi vil arbeide for at kommunen følger opp Plan- og bygningslovens krav om universell utforming på alle skoler slik at nærskolen blir et reelt alternativ for alle barn.
 • Utvide BPA begrepet til å benyttes som støttekontakt i fritid og støtteperson på skole der det er hensiktsmessig.
 • At Haugtun, Vesterskaun og Sørum barneskoler skal bestå. Ingen eksisterende nærskoler skal legges ned som følge av kommunereformen.
 • Lekearealene i skoler og barnehager skl være av naturlige materialer, ikke plast- og gummidekker.
 • Skolepsykolog eller helsesykepleier skal være tilgjengelig for elever ved alle skoler.