Fotocredit: Gabriel Kielland

Nytt styre i Lillestrøm MDG

Årsmøtet i  Lillestrøm MDG ble avholdt tirsdag 21. januar, kl. 18. i Brautersalen, Lillestrøm Rådhus

Møteleder var Mads Sander, Gjerdrum MDG

 

2. februar 2020

Det var 16 stemmeberettigede tilstede. Foruten gjennomgang av årsmeldingen, ble det gjort en vedtektsendring (sak 9). Forslag fra Mette Sperre og Aage Blegen: Endring i §5, ta inn punkt e: «Ved stemmelikhet vil styreleders stemmegivning avgjøre sak.»

Valg av styre

Innstilling fra valgkomiteen ved Aage Blegen
Mona Vestli, Fet, leder, ny, (gjenvalgt til styret)

Anne-Sofie Markant, Skedsmo, nestleder, ny, (gjenvalgt til styret)

Bjørn Skauge, Fet, styremedlem, ny

Mansor Zalmai, Skedsmo, styremedlem, ny

Sverre Fjermestad, Sørum, styremedlem, ny

Eline Stangeland, Sørum, styremedlem, ny, (gjenvalgt til styret)

I møtet kom det også forslag om at vi utvider styret med en representant fra Grønn Ungdom. Nina Kadir, leder i Akershus Grønn Ungdom var til stede på årsmøtet, ble spurt og sa seg villig til det. I tillegg kom det forslag om at hun skulle få sin egen vara, under forutsetning av at den varaen også er medlem i MDG.

Det ble endring i rekkefølgen på varamedlemmer, da Mette ikke ønsket å stå som nr. 1.

  1. Siw Cathrine Børke Brauter, vara, ny (gjenvalg til styret
  2. Caroline Mendoza, Skedsmo, ny
  3. Øystein Gran Larsen (ny)
  4. Mette Sperre, Fet, vara, ny – ønsket å stå lenger ned på lista

Varaene oppfordres til å stille på alle styremøter hvis de kan. De har både møterett og talerett.

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Valg av revisor
Innstilling: Mette Sperre. Valgt ved akklamasjon.

Valg av valgkomite

Gabriel Kielland, Gulbrand Gillund og Tone Stidahl. Valgt ved akklamasjon.