Fotocredit: Mona Vestli

MDG erklærer klimakrise

I følge FNs klimapanel har vi bare 10 år på oss til å halvere utslippene for å unngå de mest katastrofale konsekvensene. Vi er ikke i rute, verken lokalt, regionalt eller nasjonalt. Barn og ungdom er redde for framtida si. Ingenting bør gjøre oss mer bekymra og mer villige til å gjøre noe. Vi trenger ikke flere toppmøter og utredninger, vi trenger handling.

Miljøpartiet De Grønne i Sørum, Skedsmo og Fet har tatt initiativ til å fremme en sak for fellesnemda om at våre tre kommuner, snart nye Lillestrøm kommune, skal erklære klimakrise: – Klimahensyn må veie tyngre enn tidligere, og fra nå av være gjennomgripende for alle politikkområder. Alle framtidige vedtak knyttet til budsjett, kommuneplaner og andre større saker skal legge målet om å holde den globale oppvarmingen under maksimum 1,5 grader til grunn.

Les også intervju med Eline Stangeland Romerikes Blad hadde 16. mai:
Vil erklære klimakrise: – Det blir ikke så viktig med alt det andre hvis vi koker bort

Klimakutt må prioriteres
– Hvorfor er det viktig å stemme grønt i et kommunevalg, handler ikke lokalvalg om helt andre ting?
Vi må finne lokale løsninger på globale problemer. Én kommune kan ikke løse klimakrisen alene, men alle kan gjøre sitt og samtidig bygge lokalsamfunn det er godt å bo i.

I høst er det lokalvalg og nå er det på tide at kommunene gjør sin del av jobben med å kutte utslipp. Derfor lover vi bedre og billigere kollektivt, bilfrie soner rundt skoler og flere bilfrie gater.

I tillegg må vi innføre klimabudsjetter som er strenge nok til at kommunene blir klimanøytrale så fort som mulig. På samme måte som kommunebudsjetter begrenser hvor mye penger kommuner kan bruke vil klimabudsjetter sikre at utslippskutt ikke lenger kan utsettes.

Fra sykkel og kollektiv til arealbruk og offentlige innkjøp, kommunen har virkemidlene til å kutte utslipp, nå trenger vi bare at velgerne presser og politikere som tør å prioritere det.

Last ned interpellasjonen som ble fremmet i de tre kommunestyrene: Interpellasjon erklær klimakrise

Les mer om konkrete klimakutt i kommunene på mdg.no