Inkonsistent klimapolitikk

Fotocredit: Stine Løkstad, Romerikes Blad

I kommunestyremøtet 20. mai vedtok Lillestrøm kommune å knytte seg til FN-samarbeidet «United for Smart Sustainable Cities», og starte arbeidet med å utvikle en bærekraftsprofil. Det er en flott gladsak, som vi i MDG er spente på å se resultatene av. Tidligere har kommunestyret også fattet gode vedtak om ambisiøse klimamål.

23. mai 2020

Parkeringshimmelen? Kommer an på øyet som ser.

Så langt alt vel. Men hvor er konsistensen når samtlige av de største partiene i samme nevnte møte vedtar, mot kommunedirektørens anbefaling, å nok en gang øke antallet parkeringsplasser? I saken om tilleggshøring av kommuneplanen ble utfallet at ved utbygging av 8 boenheter, eller mer, skal det etableres minst 4 gjesteparkeringsplasser. Det er et høyt krav i sentrale Lillestrøm. Plassene opptar areal, som heller kunne vært brukt til grøntområder, lekearealer eller uteservering, og det er åpenbart ikke veien å gå for å nå klimamålene vi har satt oss.
Dette møtets vedtak kommer kort tid etter at vi diskuterte parkeringsnorm ved den nye ungdomsskolen Sophie Radich i Lillestrøm. Her vedtok flertallet primært minimum 0,5 biloppstillingsplass pr ansatt. MDGs forslag på 0,3 er det samme som Skedsmo Videregående, like i nærheten, har i dag. Det kan virke strengt. Og jeg skal erkjenne; jeg har prøvd selv et par ganger å parkere ved Skedsmo vgs. Det gikk ganske dårlig. Jeg fant ikke plass og ble litt oppgitt i et par minutter. Men hva skjedde i hodet? Jo, skal jeg dit igjen så husker jeg at det var litt kronglete og stress med bilen. Så kanskje tar jeg heller sykkelen eller bussen neste gang? For slik fungerer hjernen, og slik endres vaner; vi velger det som er enklest og billigst for oss.
Og da må vi som politikere tørre å ta de beslutningene som gjør det enklest og billigst å velge miljøvennlig. Vår jobb er å legge til rette for at vi skal lykkes med den mobilitetsendringa som situasjonen krever av oss. Å fortsette å favorisere bilen, når det vi ønsker er mer sykkel, gange og kollektivt, er hverken framtidsretta, modig eller framoverlent.
Det er i behandling av saker nevnt i eksemplene ovenfor vi har sjansen til å skape endring, og vise sammenhengen mellom ønsket mål og konkrete tiltak for å nå målene. Fagre ord fra talerstolen hjelper nemlig lite når intensjonene ikke følges opp i de faktiske vedtakene. Vi håper kursen justeres, for «Business as usual» er ikke svaret på spørsmålet om hvordan klimamålene skal nås.

Eline Stangeland, Gruppeleder Lillestrøm MDG, Sørumsand

Leserinnlegg i Romerikes Blad 23. mai 2020

Se også artikkel i Romerikes Blad 24. april: Strid om antall parkeringsplasser -kunne utsatt prosjektet i et år

Det er ikke kommunens primæroppgave å drive parkering
Parkering – ikke kommunens primæroppgave. Foto: Stine Løkstad, Romerikes Blad